Stara gora a.d. Rogatica - otvoren postupak likvidacije

Izvor:  Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj 61 0 L 005125 12 L od 06.11.2012. godine otvoren je likvidacioni postupak nad emitentom Stara gora a.d. Rogatica.

 Prilog:Prečice: STGO