Oslobođenje a.d. Banja Luka saziva 6. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nezavisne novine

NIŠP OSLOBOĐENJE a.d. Banjaluka
Dana: 24.12.2010.


Na osnovu člana 304 stav 1 alineja 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08) i člana 83 Statuta NIŠP OSLOBOĐENJE a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva


SAZIVA
Šestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara NIŠP OSLOBOĐENJE a.d. Banjaluka (u daljem tekstu Društvo) za dan 31.01.2011. godine s početkom u 10 časova u Ul. knjaza Miloša bb Banjaluka.


Za sjednicu se predlaže sljedeći


DNEVNIRED

Izbor predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine (verifikacione komisije i zapisničara)
1. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika s pete sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu uz mišljenje Nadzornog odbora
a) Razmatranje i usvajanje izvještaja revizora za 2009. godinu
4. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u predviđenom terminu zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine svaki radni dan u vremenu od 9 do 14 časova u prostorijama Društva, Ul. knjaza Miloša bb, Banjaluka ili na sajtu blberza.com.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 051/329-160.


Upravni odbor Društva
Prečice: OSLB