Oslobođenje a.d. Banja Luka saziva 5. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NIŠP "OSLOBOĐENJE" a.d. Banjaluka

Na osnovu člana 246. Zakona o preduzećima ("Službe glasnik RS" broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06) i člana 83. Statuta NIŠP "OSLOBOĐENJE" a.d. Banj aluka, Upravni odbor Društva

SAZIVA

Petu redovnu sjednicu Skupštine akcionara NIŠP "OSLOBOĐENJE" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu Društvo) za dan 29.12.2009. godine sa početkom u 10 časova u ul. Knjaza Miloša bb. Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine (verifikacione komisije i zapisničara);
2. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa četvrte Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu uz mišljenje Nadzornog odbora
a) Razmatranje i usvajanje izvještaja revizora za 2008. godinu
5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 18.11.2009. godine. Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć može biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu), mogu glasati i putem glasačkog listića, KOje preuzimaju u prostorijama Društva, a dostavljaju najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Skupštine, neposredno na protokol Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u predviđenom terminu zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine svaki radni dan u vremenu 9 do 14 časova u prostorijama Društva Ul. Knjaza Miloša bb, Banjaluka.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/329-160.


Upravni odbor Društva

 
Prečice: OSLB