Izvještaj o rezultatima prvog dana aukcije 44. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 22.02.2021.
Broj ponuđenih obveznica 25.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 24.736
Uspješnost emisije 98,94%
Prodajna cijena 104,36%
Efektivna kamatna stopa 2,50%
Ostvarena premija 1.078.489,60
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 25.814.489,60
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 41.953.135,00
Datum uplate / registracije 24.02.2021.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O24
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 108,00% / kamata 2,10%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 95,84% / kamata 3,50%

Aukcija se nastavlja 23.02.2021. godine.
Prečice: RSRP , RSBD-O24