Izvještaj o rezultatima aukcije 44. emisije obveznica Republike Srpske - ostvarena premija 1.084.026 KM

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 22.02. i 23.02.2021.
Broj ponuđenih obveznica 25.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 24.863
Uspješnost emisije 99,45%
Prodajna cijena 104,36%
Efektivna kamatna stopa 2,50%
Ostvarena premija 1.084.026,80
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 25.947.026,80
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 42.085.672,20
Datum uplate / registracije 24.02.2021.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O24
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 108,00% / kamata 2,10%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 95,84% / kamata 3,50%
Prečice: RSRP , RSBD-O24