Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 7. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 7. vanredne Skupštine akcionara


Prilog:


NOVB_Prijedlozi odluka 7. VSA.zip   247 KB - Latinica

Prečice: NOVB