Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 47. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Prema članu 22 Statuta Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva

XLVII SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA

Sjednica se održava 16.03.2021- u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 14.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika XLVI Skupštine od 16.09.2020;
5. Usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2020;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2020. godinu;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka za 2020. godinu
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
11. Odluka o usvajanju godišnjeg računa 2020. akcionarskog društva za osiguranje GRAWE Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobitka iz 2020. godine;
13. Ostalo.

Banja Luka, 9. Februar 2021.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 06.03.2021. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.

 


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić

 
Prečice: GRAW