Swisslion industrija alata a.d. Trebinje - Nastavak 18. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje
Broj: 117/2021
Trebinje, 10.02.2021. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) i člana 33. stav 1. tačka 14. Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

POZIV
za nastavak XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara
Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje

Nastavak XVIII vanredne Sjednice Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje održaće se na dan 02.03.2021. godine /utorak/ u Trebinju, Ulica Nikšićki put bb , u Sali za konferencije Hotel SL Industry u 10 časova.
Za Skupštinu akcionara utvrđuje se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje tužbe Swisslion Group d.o.o. Novi Sad protiv Swisslion industrija alata a.d. Trebinje broj: 62 0 Ps 012559 21 Ps od 04.01.2021. godine i donošenje Odluke o angažovanju advokata za odgovor na tužbu i zastupanje pred nadležnim sudovima u RS i BiH


Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici: www.iat-tools.com.

 


Predsjednik
Upravnog odbora
Slavko Vučurević

 
Prečice: IATR