Sana Linea a.d. Kostajnica saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Društvo za proizvodnju modne konfekcije
"Sana-Linea" a.d.Kostajnica
UPRAVNI ODBOR

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13),i članom 33. Statuta Društva za proizvodnju modne konfekcije "Sana Linea" a.d. Kostajnica i članom 17. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 28.09.2020. donio je odluku broj 46-01/2020 kojom

SAZIVA
19. redovnu Skupštinu akcionara Društva za proizvodnju modne konfekcije
"Sana-Linea" a.d. Kostajnica

19. redovna sjednicu Skupštine Društva za proizvodnju modne konfekcije "Sana-Linea" a.d. Kostajnica održaće se dana 03.12.2020 god. sa početkom u 9 časova u sjedištu Preduzeća u Kostajnici, ulica Ustanička br. 6.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju;
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2019. godinu,
b) Finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
c) Izvještaja Upravnog odbora Društva o poslovanju za 2019. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješavanju člana Upravnog odbora
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora..
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za naredni period
10.Ostala pitanja.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 8 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine. Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 23.12.2020. godine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 12,00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisa-nim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: SLIN