Naša Banka a.d. Bijeljina - Odluka IRB RS o prodaji akcija (PIBB-P-A) iz portfelja Akcijskog fonda RS i Fonda za restituciju RS

Izvor:  Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

Naša Banka a.d. Bijeljina - Odluka IRB RS o prodaji  akcija (PIBB-P-A) iz portfelja Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka


Prilog:


Oglas prodaja.doc   76 KB - Latinica

Prečice: PIBB