Premium finance a.d. Banja Luka saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Premium Finance a.d. Banja Luka

Broj: 10-07-22/20
Datum: 13.10.2020. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 31. Statuta „Premium Finance" akcionarskog društva, Upravni odbor na V sjednici održanoj dana 13.10.2020. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

ODLUKA O SAZIVU
III VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

(koja će se održati dana 30.10.2020. godine na adresi sjedišta društva Dr. Mladena Stojanovića 111, Banja Luka, sa početkom u 14,00 časova)

Član 1.

1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora „Premium Finance" akcionarskog društva - Milana Stojića
6. Tekuća pitanja

Član 2.

Ukoliko ne budu ispunjene pretpostavke za održavanje Skupštine, rezervni termin za održavanje ove sjednice Skupštine je 03.11.2020. godine.
Svim akcionarima se uz ovaj prijedlog dnevnog reda dostavljaju prijedlozi odluka i prateći materijali.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj sjednici Skupštine akcionara pravo glasa imaju samo akcionari koji će predočiti punomoć prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 20.10.2020. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Svim akcionarima je ovaj predlog dnevnog reda Skupštine akcionara Društva sa pratećim materijalima dostavljen putem pošte ili direktnim uručenjem.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


Predsjednik
Upravnog odbora
Čedomir Babić

 

 

 
Prečice: PRFN