Gradska toplana a.d. Doboj saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gradska toplana a.d. Doboj

„GRADSKA TOPLANA„ a.d. DOBOJ
Broj : 3654/ 20.
Dana, 02.10.2020.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 21. i 27. Statuta „Gradska toplana" a.d.Doboj , Nadzorni odbor „Gradska toplana" a.d.Doboj na redovnoj sjednici održanoj dana 02.10.2020. godine, jednoglasno je donio Odluku o

SAZIVU

10. (desete) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj ,koja će se održati dana, 19.10.2020.godine (ponedeljak), sa početkom rada u 11 časova u sjedištu Preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Sjednica se zakazuje radi usvajanja planskih dokumenata i ažuriranja sastava organa preduzeća. Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine;
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17 (sedamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj.
4. Razmatranje prijedloga rebalansa Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2020. godinu.
5. Razmatranje prijedloga rebalansa Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za period 2020-2022. godina.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara, koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 09.10.2020.godine.
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati dana, 29.10.2020. (četvrtak).
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1, svakim radnim danom od 9 do 14 časova.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Bukejlović Miloš, s.r.

 
Prečice: GTDO