Komunalno a.d. Trebinje saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalno a.d. Trebinje

„Komunalno"ad Trebinje
Broj: 804 /20
Datum: 24.09.2020.god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima(„Sl.glasnik RS" br.127/09, 56/09, 100/11 i 67/13,100/17) i člana 44. stav 6. Statuta "Komunalno" ad Trebinje, Upravni odbor AD"Komunalno" Trebinje, na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj: 207-5/20, od 02.03.2020.godine

Saziva

XXV (dvadesetpetu) godišnju, sjednicu Skupštine akcionara "Komunalno"ad Trebinje, koja će se održati dana 27.10.2020.godine (utorak), sa početkom u 10,00 časova u prostorijama „Komunalno" ad Trebinje, ulica Luke Ćelovića br.2 (kancelarija br.5), za koju se predlaže slijedeći

Dnevni red


1. Izbor radnih tijela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3 . Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIV godišnje, sjednice Skupštine akcionara ,,Komunalno" ad Trebinje, održane 30.05.2019. godine
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
b) Finasijskog izvještaja Društva za 2019. godinu
c) Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2019. godini
d) Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu između dvije godišnje sjednice Skupštine akcionara (2019.-2020. god.)


U slučaju da Skupština ne bude imala kvorum za rad i održavanje, ponovljena će se održati narednog dana 28.10.2020.godine (srijeda), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Knjiga akcionara biće pribavljena sa stanjem na 10. dan, prije održavanja sjednice Skupštine akcionara (18.10.2020.), a materijali i ostale informacije, biće dostupni svim zainteresovanim na sajtu banjalučke berze, kao i u kancelariji br.3 u Upravi Društva, ul.Luke Ćelovića,br.2, Trebinje.


Upravni odbor

 
Prečice: KMTB