Swisslion industrija alata a.d. Trebinje saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE
Broj: 1134/2020
Trebinje, 24.9.2020. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, člana 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

POZIV
za XVII sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XVII sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 26.10.2020. godine /ponedjeljak/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20 u sali za sastanke sa početkom u 15 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
b) Komisije za glasanje;
c) Ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara i brojača glasova
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne XVI sjednice Skupštine akcionara (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu (Izvjestilac: Lejla Kaknjo)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu (Izvjestilac: Generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2019. godinu (Izvjestilac: Šef računovodstva)
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka
8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 31.10.2020. godine (subota), u 10 časova u istim prostorijama.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici: www.iat-tools.com

 

Generalni direktor SL IAT
Jovanka Uljarević

 
Prečice: IATR