Hotel Bosna a.d. Banjaluka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Izvor:  

Banjalučka berza je 10.09.2020. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti emitenta Hotel Bosna a.d. Banjaluka, po osnovu odluke skupštine akcionara o promjeni pravne forme emitenta.

 


Prilog:Prečice: HBSN