Veterinarska stanica a.d. Doboj saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarska stanica a.d. Doboj

VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu članova 267,272 stav 4, i 442. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i Odluke Upravnog odbora Veterinarske stanice AD Doboj UO 22/18 od 11.08.2020. godine, Upravni odbor objavljuje

POZIV
za 20. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj

Skupština će se održati dana 16.09.2020. godine (srijeda) sa početkom u 14 časova u Doboju, ulica Krnjinske srpske brigade 123, u upravnoj zgradi Društva.
Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći


DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019.godinu,
7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti iz 2019.godine


Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8-15 časova u sjedištu Društva.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 15 časova, sa istim dnevnim redom.


Broj: UO 73/20
Datum: 12.08.2020.godine


UPRAVNI ODBOR

 

 
Prečice: VSDB