Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Konsolidovani finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Konsolidovani finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine


Prilog:
Prečice: TLKM