Roboprom a.d. Vlasenica - u stečaju - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta

Roboprom a.d. Vlasenica - u stečaju - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta.


Prilog:Prečice: RBPR