Metal a.d. Banja Luka - Odluka o otkazivanju vanredne Skupštinu akcionara

Izvor:  Metal a.d. Banja Luka

Metal a.d. Banja Luka - Odluka o otkazivanju vanredne Skupštinu akcionara.


Prilog:Prečice: MTLB