KP Vodovod a.d. Gradiška saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „VODOVOD" a.d. GRADIŠKA

Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11,67/13 i 100/17) i člana 51. tačka 13. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 20.12.2019. godine donosi

ODLUKU

Saziva se III vanredna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati dana 15.01.2020. godine (srijeda) u 10,00 časova u prostorijama Preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (komisija za glasanje (3 člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 03.07.2019. godine,
3. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška,
4. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška,
5. Razmatranje i donošenje:
a) Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška,
b) Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KP "Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška.
v) Odluke o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centarlnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 05.01.2020. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 31.01.2020. godine (petak) u 10,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Preduzeća da sve informacije u vezi održavanja III vanredne Skupštine akcionara i materijale mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Miodrag Babić, s.r.


Broj: 0.10-2444-1/19
Datum: 20.12.2019. god.

 
Prečice: VDGR