Industrijske plantaže a.d. Banja Luka saziva 12. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Na osnovu odredaba člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 51. i 52. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor, na Osmoj sjednici, održanoj dana 03.12.2019. godine, donio je Odluku broj: 1887/19, na osnovu koje

SAZIVA
Dvanaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

Dvanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 23.12.2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. (dvanaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 25.06.2019. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu i
4. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 13.12.2019. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu glasati putem punomoćnika ili pisanim putem.

Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 23.12.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 051/450-261.

 

NADZORNI ODBOR

 
Prečice: IPBL