Razvitak a.d. Dvorovi Bijeljina - Obavještenje o sticanju akcija

Izvor:  Eurobroker

U skladu sa članom 4. stav 1. i 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65/08, 92/09 i 59/13), Milinko Bošnjak, Dušana Baranina 3B, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina, kao Ponudilac objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O STICANJU AKCIJA

Akcionarskog društva "Razvitak" a.d. Dvorovi Bijeljina, ulica Karađorđeva BB, Dvorovi, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina, na osnovu kojeg nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno kupovine svih akcija sa pravom glasa.
Osnovni kapital emitenta iznosi 854.255,00 KM, podijeljen je na 854.255 redovnih (običnih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Milinko Bošnjak na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 299.000 akcija emitenta "Razvitak" a.d. Dvorovi Bijeljina, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 299.000 glasova u skupštini emitenta ili 35,001258 % od ukupnog broja glasova.
Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje samostalno.
Za svaku akciju Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu od 0,14 KM, a u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 65/08, 92/09 i 59/13).
Ponudilac izjavljuje da će ponudu za preuzimanje objaviti u roku, pod uslovima i na način koji je propisan Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

Milinko Bošnjak
zastupan po punomoćniku
"EUROBROKER" a.d. Banja Luka


Prilog:Prečice: RAZV