Izvještaj o rezultatima aukcije 37. emisije obveznica Republike Srpske - ostvarena premija 1,4 miliona KM

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 02.12.2019.
Broj ponuđenih obveznica 35.800
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,30%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.800
Uspješnost emisije 100%
Prodajna cijena 103,93%
Efektivna kamatna stopa 1,70%
Ostvarena premija                               1.406.940,00
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 37.206.940,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 80.932.052,60
Datum uplate / registracije 04.12.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O16
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 105,28% / kamata 1,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 2,30%
Prečice: RSRP , RSBD-O16