Lutrija RS a.d. Banja Luka - Smanjenje broja akcija i početak trgovanja

Izvor:  Banjalučka berza a.d. Banja Luka

Naziv emitenta Lutrija RS a.d. Banja Luka
Oznaka akcija LTRS-R-A
Nominalna vrijednost akcija 1 KM
Stari broj akcija 3.008.286
Broj akcija smanjen za 732.303
Novi broj akcija 2.275.983
Osnov za smanjenje broja akcija 2. emisija - smanjenje osnovnog kapitala
Ograničenje prava na hartiji od vrijednosti -
Rok trajanja ograničenja -
Početak trgovanja  03.12.2019.


Prilog:Prečice: LTRS