Putnik a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu član 304. a u vezi sa član 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor „PUTNIK" a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine kojom:

SAZIVA

19. GODIŠNJU SKUPŠTINU akcionara „PUTNIK" a.d. Banja Luka, koja će se održati u Banja Luci, dana 30.12.2019. godine u 12:00 časova, u prostorijama Uprave Društva u ulici Prote Nikole Kostića 20.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine,
3. Izvještaj komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa XVIII Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu,
5.2. Finansijskog izvještaja društva za 2018. godinu,
5.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu,
5.4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,
7. Tekuća pitanja.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena skupština će se održati 31.12.2019. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: PUTN