MF Banka a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija

Povećanje broja akcija po osnovu 8. emisije akcija - povećanje osnovnog kapitala. Broj akcija se povećava za 43.000 akcija nominalne vrijednosti 100,00 KM. Nakon povećanja broja akcija, ukupan broj akcija je povećan na 511.410 akcija nominalne vrijednosti 100,00 KM.

Centralni registar je stavio zabranu prava raspolaganja akcijama iz 8. emisije i zabrana će trajati sve dok emitent ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu.


Prilog:Prečice: IEFB