Bemind a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 268. stav 1. 5. i 7. Zakona o privrednim društvima , Upravni odbor a.d. „BEMIND" Banja Luka, na svojoj sjednici održanoj dana 28.10.2019. godine, donosi Odluku

SAZIVA
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "BEMIND" BANJA LUKA

I

Skupština će se održati dana 27.11.2019. godine , srijeda sa početkom u 12,00 sati u prostorijana „Beminda" Banja Luka, ulica Karađođeva br 2.
Za sjednicu se predlaže sljedeći :

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela (komisije za glasanje,dva ovjerivača i zapisničara).
3. Izvještaj komisije za glasanje.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2018.godinu
5. Razmatranje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Bemind a.d.
6. Razmatranje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora Materijali za skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva svakog radnog dana od osam do petnaest časova.

II

Pozivaju se akcionari da prisustvuju vanrednoj skupštini akcinara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštune mogu ostvariti svi akcionari i to lično ili preko punomoćnika, ako su prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na 10 dana prije održavanja sjednice.

III

U slučaju da vanredna Skupština akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skuštine se zakazuje istog dana , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom 12,30 časova


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: BMND