Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine

Izvor:  Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka

Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine


Prilog:


JLLC_FI_Q3_2019.xlsx   342 KB - Latinica

Prečice: JLLC