Dubički robni magazin a.d. K. Dubica saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" AD
KOZARSKA DUBICA
JIB: 4400734340009
Broj: 02 - 68
Dana, 08.11.2019.god.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo akcionare "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN"AD KOZARSKA DUBICA da će se XVI redovna sjednica Skupštine akcionara održati 12.12.2019.god. u prostorijama društva, ul. Svetosavska bb KOZARSKA DUBICA sa početkom u 11 časova.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, materijali predvidjeni dnevnim redom i prijedlozi odluka mogu se pogledati na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: DBRM