Vlasnička struktura emitenata na dan 01.11.2019.


Prilog: