Metal a.d. Banja Luka - Dopuna saziva vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Privremeni zastupnik

DOPUNA POZIVA
ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"METAL" AD BANJALUKA

 

Vrši se dopuna poziva za vanrednu sjednicu skupštine akcionara "Metal" a.d. Banjaluka, koji je objavljen 23. oktobra 2019. godine u dnevnom listu "Glas Srpske", dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Banjalučke berze, tako što se u prvoj rečenici oglasa, iza riječi "u ulici Ivana Franje Jukića, broj 11." umjesto tačke stavlja zarez i dodaju riječi "sa početkom u 17,00 sati."


Privremeni zastupnik
Milan Marinković

 

 
Prečice: MTLB