Hidromontaža a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 268. stav 1. 5. i 7. Zakona o privrednim društvima , Upravni odbor a.d. „HIDROMONTAŽA" Banja Luka, na svojoj 53. sjednici održanoj dana 28.10.2019. godine, donosi Odluku:

SAZIVA
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "HIDROMONTAŽA" BANJA LUKA

I

Skupština će se održati dana 19.11.2019. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijana restorana „Astorya" - Energomont, Banja Luka, ulica Karađođeva br 2.
Za sjednicu se predlaže sljedeći :

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razrješenje članova Upravnog odbora
4. Imenovanje članova Upravnog odbora

II

Pozivaju se akcinari da prisustvuju vanrednoj skupštini akcinara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštune mogu ostvariti svi akcionari i to lično ili preko punomoćnika, ako su prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na 10 dana prije održavanja sjednice, odnosno na dan 08.11.2019. godine.

III

U slučaju da vanredna Skupština akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme , zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skuštine se zakazuje istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa počrtkom 12,30 časova


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: HDMT