Metal a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Privremeni zastupnik

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"METAL" AD BANJALUKA

Na osnovu rješenja Osnovnog suda u Banjaluci broj 57 0 Ip 126783 18 Ip od 17.09.2018. godine, donesenog radi izvršenja rješenja istog suda broj 57 0 V 107099 13 V od 07.02.2014 godine, od suda imenovani privremeni zastupnik saziva vanrednu sjednicu skupštine akcionara "Metal" a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 09.11. 2019. godine u Banjaluci u sali za sastanke Hotela Vidović u Ulici Ivana Franje Jukića, broj 11.
Vanredna skupština akcionara saziva se po nalogu suda.

Dnevni red sjednice, predložen od strane lica koja su zahtijevala održavanje skupštine:


1. imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana;
2. razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane skupštine akcionara;
3. donošenje odluke o razrješenju svih članova upravnog odbora;
4. donošenje odluke o izboru članova upravnog odbora;
5. donošenje odluke o poništenju odluka upravnog odbora i direktora o prodaji poslovnog prostora u Beogradu, Ulica vojvode Milenka, broj 7.

Pravo učešća i glasa na skupštini akcionara imaju akcionari koji se nalaze na listi akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Za slučaj da ne bude kvoruma za održavanje vanredne sjednice skupštine akcionara, ponovljena vanredna sjednica skupštine akcionara "Metal" a.d. Banjaluka zakazuje se za dan 09.11.2019. godine u 17,30 sati, na istom mjestu gdje je zakazana vanredna sjednica skupštine acionara.

 

Privremeni zastupnik
Milan Marinković

 

 


Prilog:Prečice: MTLB