Izvještaj o rezultatima aukcije 36. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 07.10.2019. i 08.10.2019.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 30.000.000
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,30%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,01%
Efektivna kamatna stopa 2,30%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 30.003.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 45.319.138,90
Datum uplate / registracije 09.10.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O15
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 103,59% / kamata 1,90%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 92,48% / kamata 3,19%

 Prečice: RSRP , RSBD-O15