Vlasnička struktura emitenata na dan 01.10.2019.


Prilog: