Veterinarska stanica a.d. Doboj saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu članova 267,272 stav 4, i 442. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i Odluke Upravnog odbora Veterinarske stanice AD Doboj UO 22/18 od 24.09.2019. godine, Upravni odbor objavljuje

POZIV
za 19. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Veterinarske stanice AD Doboj

Skupština će se održati dana 06.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 14 časova u Doboju, ulica Krnjinske srpske brigade 123, u upravnoj zgradi Društva.
Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2018.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2018.godinu,
7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti iz 2018.godine
8. Izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za period 2019.god.do 2024.god.

Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8-15 časova u sjedištu Društva.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 15 časova, sa istim dnevnim redom.

Broj: UO 78/19
Datum: 25.09.2019. godine


UPRAVNI ODBOR

 

 
Prečice: VSDB