Vlasnička struktura emitenata na dan 02.09.2019.


Prilog: