Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 20.08.2019. godine

Prema Konačnom izvještaju o multilateralnoj kompenzaciji koja je sprovedena 20.08.2019. godine ukupno je kompenzovano 15.341.368 KM obaveza i potraživanja.

Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 549 učesnika.

Učesnici će na registrovane adrese elektronske pošte dobiti konačne izvještaje o kompenzaciji. 

U prilogu se nalazi spisak učesnika koji su 20.08.2019. godine kompenzovali svoje obaveze prema Konačnom izvještaju za obaveznu multilateralnu kompenzaciju.


Prilog: