Izvještaj o rezultatima aukcije 35. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 19.08.2019.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 35.000.000
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 103,90%
Efektivna kamatna stopa 1,90%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 36.365.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 77.758.881,10
Datum uplate / registracije 21.08.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O14
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu cijena 107,63% / kamata 1,35%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu    cijena 100,32% / kamata 2,45%
Prečice: RSRP , RSBD-O14