Vlasnička struktura emitenata na dan 01.08.2019.


Prilog: