Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Javna ponuda akcija na berzi

Izvor:  Advantis Broker a.d. Banja Luka

Predmet kontinuirane javne ponude biće 7.000.000 akcija po početnoj cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Oznaka u berzanskom sistemu je PIBB-PA2.

Dana 15.07.2019. član berze ovlašćen od strane emitenta unosi prodajni nalog koji je predmet javne ponude.
U periodu od 15.07.2019. do 22.07.2019.  brokerske kuće kupaca unose kupovne naloge po cijeni koja je jednaka ili veća od početne cijene za standard povećanja cijene. U ovom periodu ne zaključuju se poslovi.

22.07.2019. godine od 09:30 + „random time" (vrijeme od 0 do 120 sekundi) mogu se zaključivati poslovi. Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina akcija ili do isteka javne ponude ponude 22.07.2019. godine (13:00).

Javna ponuda akcija obavlja se u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i koristi se kontinuirani metod trgovanja prema rasporedu koji vrijedi za redovno trgovanje.

 
Prečice: PIBB