PVIK Izvor a.d. Foča saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PViK "IZVOR" a.d. Foča

Na osnovu člana 7. Stav 2. Tačka i) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11), člana 63. Stav 1. Tačka 6. Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, Nadzorni odbor Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, na sjednici održanoj 01.07.2019. godine

SAZIVA

XV ( petnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" a.d. Foča, koja će biti održana dana, 8.8.2019. godine ( četvrtak) sa početkom u 11 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, u Ul. Vuka Karadžića bb, Foča. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne četrnaeste Skupštine akcionara PViK "Izvor"a.d. Foča;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja o radu PViK "Izvor" a.d. Foča za period 1.1.2018 - 31.12.2018. godine;
5.2. Finansijskog izvještaja PViK "Izvor" a.d. Foča za period 1.1.2018 - 31.12.2018. godine;
6 . Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti PViK "Izvor" a.d. Foča ostvarene u 2018. godini;
7. Razmatranje i usvajanje plana rada PViK "Izvor" a.d. Foča za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora PViK "Izvor" a.d. Foča za 2018. godinu.

Ukoliko iz opravdanih razloga XV (petnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara PViK "Izvor" a.d. Foča ne bude održana dana, 8.8.2019. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara biće održana dana, 15.8.2019. godine.
Materijali za Skupštinu akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu Preduzeća.

Broj: 01-NO-02-760
Dana, 1.7.2019. godine


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

 
Prečice: VKIF