Vlasnička struktura emitenata na dan 01.07.2019.


Prilog: