Gas beton celkon a.d. Banja Luka ponovo saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

GASBETON-CELKON a.d. BANJALUKA
Privremeni zastupnik
Trkulja-Savičić Slađana, dipl. pravnik
Ul. Dr Koste Krsmanovića br. 14
BANJALUKA

Na osnovu čl. 272. st. 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Sl. gl. RS", 127/08, 58/09 i 110/11), te odredaba Statuta Gasbeton-Celkon a.d. Banjaluka, privremeni zastupnik Trkulja-Savičić Slađana, dipl. pravnik, upućuje

JAVNI POZIV
za održavanje ponovljene vanredne sjednice
Skupštine akcionara Gasbeton-Celkon a.d. Banjaluka

Kojim se pozivaju akcionari Gasbeton-Celkon a.d. Banjaluka, ul. Veljka Mlađenovića bb, koji zastupaju ili su vlasnici akcija na ponovljenu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Gasbeton-Celkon a.d. Banjaluka, koja će se održati dana (ponedjeljak) 17.6.2019. godine u 12 sati u prostorijama uprave društva.
Za ponovljenu vanrednu sjednicu predložen je

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela
2. Razrješenje dužnosti direktora društva i imenovanje novog direktora
3. Razno


PRIVREMENI ZASTUPNIK
Trkulja-Savičić Slađana, dipl. pravnik

 
Prečice: GSBT