ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić, od 05.06.2019. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

 

Oznaka hartije od vrijednosti BVRU-R-A
Iznos dividendi u novcu 705.603,72 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,021 KM
Datum presjeka prava na divedendu 26.06.2019. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 25.06.2019. godine
Datum početka isplate dividende     do 30.09.2019. godine

 
Prečice: BVRU