Vlasnička struktura emitenata na dan 03.06.2019.


Prilog: