Meridian a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 24. skupštine akcionara Meridian a.d. Banja Luka, od 30.04.2019. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti MRDN-R-A
Iznos dividendi u novcu 650.000 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,087965 KM
Datum presjeka prava na divedendu 22.05.2019. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 21.05.2019. godine

 
Prečice: MRDN