Vlasnička struktura emitenata na dan 03.05.2019.


Prilog: