SHP Celex a.d. Banja Luka - Ispravka saziva 20. redovne Skupštinue akcionara

Izvor:  Glas Srpske

SHP CELEX AD BANJALUKA

Objavljuje

ISPRAVKU POZIVA

za XX godišnju sjednicu Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka koja je zakazana za dan, 16.5.2019. godine, u sjedištu Društva, u ulici Veljka Mlađenovića bb, Banjaluka, sa početkom u 10 sati.

U pozivu koji je objavljen u listu "Glas Srpske" dana, 14.4.2019. godine, ispravlja se tačka 4. Dnevnog reda koja je zbog tehničke greške trebalo da glasi:

4. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajima, i donošenje sljedećih odluka:
- o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora.
- o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
- o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu.
- o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju za 2018. godinu.

 
Prečice: CELX