UniCredit Bank a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 26. skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, od 09.04.2019. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti NBLB-R-B
Iznos dividendi u novcu 5.552.932,50 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 40,05 KM
Datum presjeka prava na dividendu 30.04.2019. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 25.04.2019. godine
Datum početka isplate dividende     10.05.2019. godine

 
Prečice: NBLB